۱۲ ۱۱, ۱۳۹۸

نفرات برتر فیزیک ویژه – مرحله 1 – سال تحصیلی 99-98

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۱:۱۳:۱۶بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , |

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه دوازدهم با کسب 40 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

۱۰ ۱۱, ۱۳۹۸

مرحله دوم برد ریاضی و فیزیک – سال تحصیلی 99-98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۵:۴۲:۴۵بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , , |

مرحله دوم برد ریاضی و فیزیک به مدت 6 هفته از پنجشنبه 10 بهمن تا سه شنبه 20 اسفند 1398 برگزار می شود.

۱۵ ۰۷, ۱۳۹۸

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک – سال تحصیلی 99-98 – متوسطه 2

۱۳۹۸/۷/۱۵ ۱۱:۱۰:۲۵مهر ۱۵ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 99-98|Tags: , , , |

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک به مدت 6 هفته از پنجشنبه 18 مهر 1398 شروع خواهد شد و تا 12 آذر 1398 ادامه خواهد داشت.

۱۲ ۰۲, ۱۳۹۸

نفرات برتر فیزیک ویژه – مرحله 2 – سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۱:۱۳:۰۵اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۸|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , |

آقای محمدمهدی داورزنی از پایه دهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

۲۸ ۰۹, ۱۳۹۷

نفرات برتر فیزیک ویژه – مرحله 1 – سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۲:۱۵:۲۱آذر ۲۸ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , |

آقای محمدمهدی حاجی عباسی از پایه یازدهم با کسب 47 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

۱۸ ۰۷, ۱۳۹۷

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک – سال تحصیلی 98-97 – متوسطه 2

۱۳۹۷/۸/۲۱ ۱۰:۴۸:۰۵مهر ۱۸ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97|Tags: , , , |

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک به مدت 6 هفته از پنجشنبه 19 مهر 1397 شروع خواهد شد و تا 27 آبان 1397 ادامه خواهد داشت.

۲۷ ۰۲, ۱۳۹۷

نفرات برتر فیزیک ویژه – مرحله 2 – سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۷/۲/۲۷ ۶:۱۰:۱۴اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 97-96|Tags: , |

آقای محمدصدرا شرفی از پایه یازدهم با کسب 64/83 امتیاز مقام اول این مرحله را به دست آورد.

۱۲ ۱۱, ۱۳۹۶

مرحله دوم برد ریاضی و فیزیک – سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۸:۵۵:۵۵بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 97-96|Tags: , , , , |

شروع برد ریاضی و فیزیک از شنبه 14 بهمن 1396

۱۴ ۰۹, ۱۳۹۶

نفرات برتر فیزیک ویژه – مرحله 1 – سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۷/۴/۴ ۱۰:۲۰:۱۰آذر ۱۴ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 97-96|Tags: , |

مرحله اول مسابقات فیزیک ویژه به پایان رسید و نفرات برتر آن مشخص شدند.

۱۴ ۰۹, ۱۳۹۶

پاسخ برتر آزمایش شماره 2 فیزیک ویژه – مرحله 1 – سال تحصیلی 97-96

۱۳۹۷/۴/۴ ۱۰:۲۳:۰۸آذر ۱۴ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار آموزشی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 97-96|Tags: , |

پاسخ برتر آزمایش شماره 2 فیزیک ویژه - مرحله 1 - سال تحصیلی 97-96 آقای عرفان فاضلی دانش آموز پایه یازدهم موفق شد مقام تحقیق برتر و کامل آزمایش و پژوهش شماره 2 فیزیک ویژه را کسب [...]

Go to Top